Hans Strijdom

Liefde . Lojaliteit . Passie
Facebook Twitter YouTube LinkedIn

Landsdiens

3 Pilare:

Liefde vir God

Liefde vir medemens

Liefde vir natuur

 

Landsdiens is een van die oudste kultuurorganisasiesin Suid-Afrika en hierdie beweging is tans 100 jaar oud.

Dit is ‘n omgewingsgerigte jeugbeweging wat vir almal toeganklik is. Die beweging streef daarna om liefde vir en bewaring van die omgewing met sy veelvuldige natuurlike hulpbronne te bevorder. ‘n Sin vir arbeidsaamheid word deelgemaak van elke lansddienerse mondering. Sodoende word dieleuse van dieLandsdienbeweging:Factanon Verda (dade nie woorde nie) prakties uitgeleef.

In 2014 het twee leerlinge, Pieter Potgieter en Inge Janse van Rensburg, hul Senior Springboktoekenning verwerf. Voorwaar ‘n uitmuntende prestasie waarop ons baie trots is.

Ons beplan om in 2016 twee klubkampe te hou en ons sien baie uit na die streekkamp aan die begin van die Julie-vakansie. 

 

Woensdae aande: 18:00 - 19:00

Mev van Emmenis en Mev Potgieter