Hans Strijdom

Liefde . Lojaliteit . Passie
Facebook Twitter YouTube LinkedIn

Gr 8 en Gr 9

In die senior fase [gr. 8 en 9] bou ons voort op die grondslag wat in die intermediêre fase gelê is, met spesialisasie in:

 • Taal, Geletterdheid en Kommunikasie
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Sosiale Wetenskappe
 • Tegnologie
 • Kuns en Kultuur
 • Lewensoriëntering

sodat elke leerder uitnemend toegerus word vir verdere opleiding en onderrig [gr. 10-12] volgens sy/haar eie unieke behoeftes, potensiaal en belangstelling, omdat taal-, studie-, navorsings- en lewensvaardighede ontwikkel en bemeester word, sodat elke leerder binne Christelike norme en waardes:

‘n positiewe selfbeeld kan ontwikkel kreatief en krities kan dink probleme kan identifiseer en oplos op verskillende wyses effektief kan kommunikeer aktiwiteite en tydsbenutting met verantwoordelikheid kan beplan en bestuur inligting kan inwin, analiseer, organiseer en evalueer die wetenskap en tegnologie ten volle kan benut met bewustheid van ander en die omgewing

kan begryp dat die wêreld uit verwante stelsels bestaan wat nie in konteks geïsoleer is nie en elkeen daarom doelbewus voorberei word as deel van ‘n groep en as individu om ‘n bydrae te lewer tot:
 • die Suid-Afrikaanse ekonomie
 • leierskap, entrepreneurskap en werkskepping
 • internasionale mededinging
 • tersiêre onderrig en
 • volledige menswees.

Naas die agt verpligte leerareas kies elke leerder nog verrykingsvakke uit die lys van moontlikhede, met die voorbehoud dat dit op die leerder se rooster inpas en dat daar genoeg belangstelling in die vak is om dit lewensvatbaar vir aanbieding te maak..