Hans Strijdom

Liefde . Lojaliteit . Passie
Facebook Twitter YouTube LinkedIn

Ouerbrief 13 Maart 2015

13 Maart 2015

 

Ouerbrief  04/2015

 

Geagte ouers

 

Ek  wil een en elk van u bedank wat moeite gedoen het om gister aan die Beheerliggaamse verkiesing by te woon.U teenwoordigheid en belangstelling word opreg waardeer. Die volledige Beheerliggaam vir die volgende drie jaar vanaf 2015,is asvolg:

Voorsitter - Mnr W Gravett

Ondervoorsitter - Dr LM Grobler

Sekretaresse - Mev M Tomsett

Voorsitter Finansiele komitee - Dr LM Grobler

Ander lede:- (Portefeuljes word Maandag 16 Maart 2015 toegeken)

•       Mnr A Snyman

•       Mnr F Hugo                    

•       Mev M Swanevelder

                          Mev G Swanepoel                    Personeel

                         •       Mnr L vanHeerden

                         •       Mev E van Emmenes - Ondersteuningspersoneel

                         •       Mnr JL Senekal                         Leerlingraad

                                 Me I Gravett

Baie geluk aan hierdie lede en baie sterkte vir 'n reuse taak wat voorlê. Ons glo u sal behulpsaam wees om die skool tot hoër hoogtes te lei!

Aan die lede wie se tydperk uitgedien is wil ons hartlik bedank vir hul bydraes gelewer gedurende die afgelope 3 jaar.Dankie vir u harde werk en deeglike beplanning. Dit word opreg waardeer.

 

Waar die eerste wedstryde van die wintersport more in Pretoria by Hoërskool Overkruin plaasvind,wens ons alle spanne sterkte toe.Ons vra asseblief dat ouers sal toesien dat leerlinge te alle tye die korrekte drag by die byeenkoms sal dra.Goeie sportmanskap moet ook deurgaans tentoon gestel word.

Ek wil ook weereens 'n beroep op alle ouers doen om nie afbrekende aanmerkings te skreeu nie;veral nie op skeidsregters nie. Kom ons wees 'n toonbeeld van sportmanskap en 'n voorbeeld vir alle leerlinge.

          Volgende naweek is die wintersport tuis teen Generaal Hertzog van Witbank.Ek hoop ons sien u almal hier vir ondersteuning van ons spanne.

           Die leerlinge is tans besig met 'n toetsreeks,  help en motiveer leerlinge om hard te leer en goed te doen in hulle toetse. Daardeur is hulle reeds besig om 'n                    jaarpunt op te bou.

 

         Heelwat versoeke word ontvang vir leerlinge om gedurende die laaste week van die kwartaal nie by die skool te wees nie. Ons kan egter nie toestemming gee nie          en daar kan nie van  personeel verwag word om vir elke leerling 'n ander toets op te stel nie. Daarom versoek ons dringend dat leerlinge hul toetse soos                          geskeduleer sal afhandel. Dankie vir u samewerking in daardie verband.

 

 

          Hansiegroete

 

          HOOF