Hans Strijdom

Liefde . Lojaliteit . Passie
Facebook Twitter YouTube LinkedIn

Skoolembleem

Simbole:

Die Leeu met die swipende stert is die prominente embleem van die wat die naam van die skool Hans Strijdom, die vegtende leeu van die Noorde, simboliseer.

 

'n Geopende boek simboliseer die bron van lig, krag en kennis. Ons Vaderland is uitgebeeld met die helderblou van die see wat dit omring. 

 

Drie sirkels versinnebeeld die Christelike siening:

Die verhouding van die mens tot God en mens tot medemens.