Hans Strijdom

Liefde . Lojaliteit . Passie
Facebook Twitter YouTube LinkedIn

Bestuur

 

Uiteensetting van die Beheerliggaam.

 • Sewe ouers
 • Twee personeellede
 • Een ondersteunings personeellid
 • Twee verkose VRL Lede (Leerders)
 • Die Hoof dien op die Beheerliggaam.

Die Bestuur

 • Voorsitter  - Mnr R Gower
 • Onder-voorsitter- Mnr P vd Schyff
 • Sekretaresse - Mev M Tomsett
 • Finansiële Voorsitter - Mnr F Nolte
 • Bemarking - Mnr P Botha
 • Hoof - Mnr George Klopper
 • Terrein - Mnr T York
 • Koshuis - Mev C Lombard
 • Onderwysers verteenwoordigers - Mnr C de Wet en Me H Pienaar

Graadhoofde.

 • Gr  8 - Me G Swanepoel
 • Gr  9 - Mnr D Oosthuizen
 • Gr 10 - Me M Gravett
 • Gr 11 - Mnr S Roos
 • Gr 12 - Me A Roets