Hans Strijdom

Liefde . Lojaliteit . Passie
Facebook Twitter YouTube LinkedIn

Algemene Inligting

Skoolkalender 2017.

Eerste kwartaal - 11 Januarie - 31 Maart.
Tweede kwartaal - 18 April - 30 Junie
Derde kwartaal - 24 Julie  - 29 September 
Vierde kwartaal - 9 Oktober - 6 Desember

Leiers 2017 - Senior VRL:

Hoofleiers: Tobias Swan en Nolene Booysen

VRL Lede:

Dogters:

Seuns:

Marilie du Toit

Lou-Mari Gouws

Anneri Gravett

Celia Lombard

Francinah Ntsane

Angelique Oeschger

Marine Visser

 

 

 

Marko Benade
Jaco Beukes
PJ Botha

Nico Genis
Attie Rheeder
Tshepang Seema
Ruan Vermeulen
Franco van Deventer

 

Koshuisleiers:

Dogters:

Seuns:

Luchke Kaltwasser
Daniella Maritz
Lente Smit
 

 


































 

PJ Botha

Marko Benade

Tobias Swan

Jaco Beukes

Terence York

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

Hoof:
Mnr George Klopper
Adjunk Hoof:
Mnr Chris de Wet (Geesteswetenskappe)
Departementshoofde:
Me Gerda Swanepoel (Natuurwetenskappe)
Mnr Dirk Oosthuizen (Opvoedkundige Leiding)
Bestuurspan:

Mnr Klopper
Mnr de Wet
Mnr Oosthuizen

Mnr Roos
Mev Swanepoel
       Gravett.(lntern)

Sporthoof :
Mnr Dirk Oosthuizen
Kultuurhoof :
Mev Gerda Swanepoel
Rugby Organiseerder:
Mnr Dirk Oosthuizen
Atletiek Organiseerder:
Mnr Chris de Wet
Netbal Organiseerder:
Mev Riana Potgieter
Tennis Organiseerder:
Mev Johanette Pretorius
Krieket organiseerder:
Mnr Danie du Toit
Hokkie Organiseerder:
Me Hennelie Pienaar

Afwesigheid tydens toetse en eksamens beleid:

Tydens elke eksamensessie word leerlinge se teenwoordigheid gekontroleer.lndien 'n leerling afwesig is, moet sodanige leerling ‘n doktersbrief inhandig en sal dan ’n a (Afwesig) op sy rapport kry. lndien 'n doktersbrief nie ingehandig word nie, sal so 'n leerling nul vir ’n toets of eksamen kry.

lndien die ouers ‘n geldige verskoning (anders as ’n doktersbrief) inhandig, sal in oorleg met die Bestuurspan ’n afwesig toegestaan word. Geen toets of eksamen kan later of vroeër geskryf word nie.

Die inhandiging van portefeuljestukke word ook soos toetse en eksamens hanteer. lndien ‘n leerling egter vroegtydig met die onderwyser ‘n reeling tref, kan so ’n opdrag later met ‘n mate van penalisasie, ingehandig word.